Według źródeł historycznych w byłym powiecie wadowickim istniały 32 Kasy Stefczyka a wśród nich:

Siedzibą Kasy aż do 1950r był Dom Ludowy w Marcyporębie

         Na podstawie dekretu Ministra Skarbu o reformie bankowej z dnia 12.11.1948 /     Dz. U. R. P. Nr 52/ Walne Zgromadzenie Członków  w dniu   25.06. 1950 r. przyjęło  nowy Statut i nazwę ustaloną w/w dekretami    tj. „Gminna Kasa Spółdzielcza w Brzeźnicy” z siedzibą w Brzeźnicy.

       W 1957r. dekretem o reformie bankowej Gminna Kasa Spółdzielcza otrzymała nazwę „SOP” Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa , a w 1971 r. w wyniku zmian w statucie dokonano zmiany nazwy na „Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy”

          W1975 r. Bank na mocy ustawy został włączony w  strukturę państwowo-spółdzielczą BGŻ, który stał się centralą finansową i organizacyjną banków spółdzielczych a  od 1992 r Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy przyłączył się do struktury niezależnej  tj. do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego we Wrocławiu , który w wyniku połączeń  przekształcił się w Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Bank Spółdzielczy działa na terenie: województwa małopolskiego

Bank Spółdzielczy działa również na terenie powiatów : będzińskiego, bieruńsko–lędzińskiego, bielskiego, cieszyńskiego,  gliwickiego, lublinieckiego, myszkowskiego, rybnickiego, pszczyńskiego, raciborskiego,   tarnogórskiego, wodzisławskiego,  zawierciańskiego, żywieckiego  oraz miast na prawach powiatu –Bielsko - Biała,  Bytom,   Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno,  Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy,  Zabrze i  Żory.

Bank współpracuje z samorządami gmin: Brzeźnica i Spytkowice, wspiera finansowo niektóre imprezy sportowe i kulturalne, wspiera działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zaznaczając tym samym swoją obecność w obrębie działania   
Swoją ofertę  Bank kieruje do osób fizycznych a także  do małych i średnich przedsiębiorstw oferując im dogodne warunki kredytowania, a tym samym na ich rozwój.


Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy jest BANKIEM  posiadającym  wyłącznie  kapitał polski.