Karta Visa DEBIT       lub karta MasterCard DEBIT 

Karta Visa Debit I karta MasterCard  –  są międzynarodowymi kartami płatniczymi, umożliwiającą użytkownikowi dokonywanie

w kraju i zagranicą transakcji:

a) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych emblematem VISA , MasterCard
b) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA Electron, VISA lub PLUS, MasterCard
c) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, MasterCard oznaczonych emblematem VISA , MasterCard.

Ponadto Karta VISA DEBIT i karta MasterCard  daje możliwość:

a) sprawdzenia wysokości dostępnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę,
b) awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

BEZ  PROWIZJI  MOŻESZ DOKONAĆ:

  • Wypłaty gotówki bez prowizji w ponad 3000 bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej: Bank BPS S.A., SGB oraz BGŻ SA i Planet cash4you na terenie całej Polski.
  • zapłaty  za towary i usługi w placówkach handlowo – usługowych oznaczonych logiem VISA, MasterCard
  • dodatkową cechą karty MasterCard jest możliwość dokonywania płatności zbliżeniowo.

UWAGA!
Utratę karty Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jednej z podanych niżej jednostek:

a) telefonicznie w Centrum Kart (tel.:+48 86 215-50-50 – czynny całą dobę),
b) telefonicznie w dowolnym centrum VISA, MasterCard
c) osobiście w dowolnej jednostce Banku wydającej karty VISA, MasterCard osobiście w innym banku uczestniczącemu w systemie VISA, MasterCard

Okres ważności karty VISA BEBIT i karty MasterCard wynosi 3 LATA

Karta Visa Business DEBIT 

Karta Visa Business DEBIT – wydawana jest POSIADACZOM  rachunku rozliczeniowego – osobom fizycznym oraz podmiotom  prowadzącym działalność gospodarczą

1. Karty  VISA Business DEBIT są międzynarodowymi kartami płatniczymi umożliwiającymi ich Użytkownikowi dokonywanie w kraju i za granicą transakcji:

a) płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA lub VISA Electron,
b) wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA, VISA Electron lub PLUS,
c) wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA lub VISA Electron,
d) wypłaty gotówki w kraju w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty płatnicze i świadczących usługę wypłaty gotówkowej cash back oznaczonych emblematem „VISA cash back”.

2. Karta VISA Business DEBIT daje możliwość dokonania awaryjnej wypłaty gotówki lub uzyskania karty zastępczej, w przypadku utraty lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.

3. Karta VISA Business oraz VISA Business DEBIT umożliwiają:

a) sprawdzenie wysokości dostępnych środków przy karcie VISA Business DEBIT, sprawdzenie dostępnego limitu indywidualnego przy karcie VISA Business,
b) zmianę numeru PIN,
c) wydruk mini wyciągu ,
d) doładowanie (Pre-paid) telefonu komórkowego w bankomatach świadczących powyższe usługi.

BEZ  PROWIZJI  MOŻESZ  DOKONAĆ:

  • wypłaty gotówki bez prowizji w ponad 3000 bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej: Bank BPS S.A., SGB oraz BGŻ SA i Planet cash4you na terenie całej Polski
  • zapłaty  za towary i usługi w placówkach handlowo – usługowych oznaczonych logiem VISA.

 

Nowy sposób płatności kartą w Internecie

Od 1 lutego 2015 r. nastąpiły zmiany w procesie dokonywania płatności kartą w Internecie. W celu odblokowania płatności

internetowych, należy ustalić na karcie wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku BPS S.A

( +48 86 215 50 00)  lub bezpośrednio w placówce Banku . oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym

(www.kartosfera.pl)

 Pliki do pobrania: