KREDYT „SZYBKA GOTÓWKA”

 • maksymalna kwota do 30 000,00 zł,
 • oprocentowanie stałe – 10,0% w skali roku,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego:
  • 10,00 zł dla kredytów do 1 000,00 zł;
  • 20,00 zł dla kredytów do 20 000,00 zł
  • 40,00 zł dla kredytów powyżej kwoty 20 000,00 zł,
 • prowizja kredytowa – 3,0% kwoty udzielonego kredytu,
 • okres kredytowania – do 36 miesięcy,
 • bez poręczenia dla małżeństw,
 • możliwość ubezpieczenia kredytu.

KREDYT GOTÓWKOWY KONSUMPCYJNY

 • na dowolny cel,
 • maksymalna kwota do 300 000,00 zł,
 • oprocentowanie zmienne – 10,0% w skali roku,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego:
  • 10,00 zł dla kredytów do 1 000,00 zł;
  • 20,00 zł dla kredytów do 20 000,00 zł
  • 40,00 zł dla kredytów powyżej kwoty 20 000,00 zł,
 • prowizja kredytowa – 2,0% kwoty udzielonego kredytu,
 • okres kredytowania – do 120 miesięcy,
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
 • możliwość ubezpieczenia kredytu.

                                                                              

KREDYT GOTÓWKOWY HIPOTECZNY

 • na dowolny cel,
 • maksymalna kwota do 300 000,00 zł,
 • oprocentowanie zmienne – według indywidualnych ustaleń z Kredytobiorcą
 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego:
  • 10,00 zł dla kredytów do 1 000,00 zł;
  • 20,00 zł dla kredytów do 20 000,00 zł
  • 40,00 zł dla kredytów powyżej kwoty 20 000,00 zł,
 • prowizja kredytowa – 2,0% kwoty udzielonego kredytu,
 • okres kredytowania – do 180 miesięcy,
 • podstawowa forma zabezpieczenia – hipoteka oraz weksel in blanco,
 • do czasu ustanowienia hipoteki pobierana jest składka z tytułu ubezpieczenia kredytu w wysokości 0,08% kwoty kredytu miesięcznie,
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów.

LINIA KREDYTOWA W ROR

 • kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne, przeznaczony dla posiadaczy rachunków typu ROR,
 • maksymalna kwota kredytu do wysokości 5-ciokrotnych średnich wpływów miesięcznych na rachunek, jednak nie więcej niż 30 000,00 zł, (4-krotność po 3 miesiącach posiadania rachunku, 5-krotność po 12 miesiącach posiadania rachunku)
 • oprocentowanie zmienne – 10,0% w skali roku,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego:
  • 10,00 zł dla kredytów do 1 000,00 zł;
  • 20,00 zł dla kredytów do 20 000,00 zł
  • 40,00 zł dla kredytów powyżej kwoty 20 000,00 zł,
 • prowizja kredytowa – 1,5% kwoty udzielonego kredytu,
 • okres kredytowania – do 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres,
 • miesięczna kapitalizacja odsetek,
 • możliwość ubezpieczenia kredytu.

KREDYT NA ZAKUP POJAZDÓW

 • przeznaczony na zakup nowych i używanych pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych i bagażowych, itp.
 • minimalna kwota kredytu 2 000,00 zł, a maksymalna 120 000,00 zł,
 • oprocentowanie zmienne – 9,00 % w skali roku,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego:
  • 10,00 zł dla kredytów do 1 000,00 zł;
  • 20,00 zł dla kredytów do 20 000,00 zł
  • 40,00 zł dla kredytów powyżej kwoty 20 000,00 zł,
 • prowizja kredytowa – 2,0 % kwoty udzielonego kredytu,
 • okres kredytowania: pojazdy fabrycznie nowe do 8 lat, pojazdy używane – suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 15 lat,
 • w przypadku zakupu nowego pojazdu istnieje możliwość powiększenia kwoty kredytu o dodatkowe opłaty i prowizje (np. koszty ubezpieczenia), a w przypadku pojazdów używanych także o dodatkowe wydatki i opłaty (np. koszty ubezpieczenia, remontu).

KREDYT MIESZKANIOWY

 • przeznaczony na zakup działki budowlanej, domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowę, rozbudowę, dokończenie budowy, remont lub modernizację lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub domku letniskowego, spłatę zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank, refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na w/w cele,
 • oprocentowanie zmienne – średni WIBOR 3M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego
 • 3,0% marży Banku,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego – 100,00 zł,
 • prowizja kredytowa:
  • okres spłaty do 5 lat - 1,5% kwoty udzielonego kredytu,
  • okres spłaty powyżej 5 lat – 2,0% kwoty udzielonego kredytu,
 • okres kredytowania – do 30 lat,
 • możliwość spłaty w ratach malejących lub równych,
 • możliwość kredytowania do 80% wartości przedsięwzięcia,
 • do czasu ustanowienia hipoteki pobierana jest składka z tytułu ubezpieczenia kredytu w wysokości 0,08% kwoty kredytu miesięcznie,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy.