KREDYT SEZONOWY                                                   

 • przeznaczony na zakup nawozów, środków ochrony roślin i materiału siewnego oraz sfinansowanie prac polowych,
 • maksymalna kwota kredytu – 1.000 zł/ha użytków rolnych,
 • oprocentowanie zmienne – 8 % w skali roku
 • okres kredytowania – do 12 miesięcy,
 • bez konieczności rozliczania się z wykorzystanego kredytu.

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

 • przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności rolniczej m. in. na zakup oleju napędowego, nawozów i pasz, materiału siewnego i sadzeniaków, środków ochrony roślin, artykułów i usług niezbędnych do napraw i remontów maszyn rolniczych oraz na sfinansowanie prac polowych,
 • maksymalna kwota kredytu – 1.000 zł/ha, nie więcej niż 30.000 zł,
 • oprocentowanie zmienne – 8,00 % w skali rku
 • okres kredytowania – do 18 miesięcy.

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU ROZLICZENIOWYM BIEŻĄCYM

 • przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań z tytułu prowadzonej działalności rolniczej,
 • maksymalna kwota kredytu – 2-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący z ostatnich 12 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne – według indywidualnych ustaleń z Kredytobiorcą
 • okres kredytowania – do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na następny okres bez konieczności spłaty.

KREDYT INWESTYCYJNY

 • przeznaczony na zakup, budowę, remont nieruchomości rolnych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w produkcji rolnej,
 • oprocentowanie zmienne – według indywidualnych ustaleń z Kredytobiorcą
 • okres kredytowania – do 20 lat.