KREDYT OBROTOWY

1. W RACHUNKU BIEŻĄCYM ROZLICZENIOWYM

 • przeznaczony na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Kredytobiorcy,
 • maksymalna wysokość kredytu – 2-krotność średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący z ostatnich 6 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne od 8,00% w skali roku
 • możliwość przedłużenia umowy kredytu na następny okres bez konieczności jego spłaty,
 • możliwość refinansowania zadłużenia  w innym banku.

2. W RACHUNKU KREDYTOWYM

 • przeznaczony na pokrycie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą,
 • może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach długoterminowy,
 • oprocentowanie zmienne od 8,00% w skali roku
 • możliwość refinansowania zadłużenia w innym banku.

3. PŁATNICZY

 • przeznaczony na pokrycie konkretnych zobowiązań płatniczych Kredytobiorcy,
 • okres kredytowania – do 30 dni,
 • oprocentowanie zmienne od 8,00% w skali roku

KREDYT INWESTYCYJNY

 • przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych - zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów, surowców, półproduktów, zakup akcji, udziałów i in.),
 • możliwość kredytowania do 90% wartości inwestycji,
 • oprocentowanie zmienne – według indywidualnych ustaleń z Kredytobiorcą