LOKATA SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA „DOPŁATA”  

 • Lokata Dopłata zawierana jest na okres umowny 12, 24 i 36 miesięcy.
 • Charakteryzuje się regularnymi miesięcznymi lub kwartalnymi dopłatami
 • Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty wynosi - 30.- zł.
 • Lokata dopłata charakteryzuje się koniecznością dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego
 • Wpłaty uzupełniające trzeba wnosić w wysokości nie niższej niż wpłata minimalna.
 • Oprocentowanie - zmienne podawane w skali roku:
  • 12 miesięczne – 2,75 %
  • 24 miesięczne – 2,85 %
  • 36 miesięczna – 2,95 %

„LOKATA PROGRESYWNA”

 • minimalna kwota wpłaty – 1000 zł
 • zawierana na okres 12 miesięcy
 • oprocentowanie progresywne
 • wzrasta z każdym miesiącem, aż do 5,00 %

 

m-c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
% 0,4 0,4 1,1 1,1 1,1 1,5 1,6 1,7 2,5 3,0 4,0 5,0

 

Średnia efektywna stopa oprocentowania dla lokaty założonej na 12 miesięcy wynosi  1,95 % w skali roku

LOKATA DOPŁATA

 • Lokata Dopłata zawierana jest na okres umowny 6 i 12 miesiące.
 • Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty wynosi - 100.- zł.
 • Lokata dopłata charakteryzuje się możliwością dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania okresu umownego
 • Wpłaty uzupełniające można wnieść w wysokości nie niższej niż wpłata minimalna.
 • Oprocentowanie - zmienne:
  • 6 miesięczne - 1,75 % w skali roku
  • 12 miesięczne - 2,45 % w skali roku

LOKATA STANDARD

 • Lokata zawierana jest na okres umowny 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 i 36 miesięcy.
 • Lokata jest odnawialna.
 • Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty wynosi - 100.- zł.
 • Oprocentowanie- zmienne podawane w skali roku:
  • 1 miesięczne - 0,35 %
  • 2 miesięczne - 0,55 %
  • 3 miesięczne - 1,55 %
  • 6 miesięczne - 1,65 %
  • 9 miesięczne - 1,85 %
  • 12 miesięczne - 2,35 %
  • 24 miesieczne - 2,45 %
  • 36 miesięczne - 2,75 %

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach w Banku objęte są gwarancją określoną w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym