Lokaty terminowe STANDARD

 • otwierane na umowny okres 1-, 2-, 3-, 6- i 12-miesięczny,
 • odsetki do dyspozycji posiadacza w pierwszym dniu roboczym po upływie okresu umownego,
 • lokata odnawialna,
 • oprocentowanie zmienne:
  • 1 miesięczne – 0,25 %
  • 2 miesięczne – 0,35 %
  • 3 miesięczne – 1,35 %
  • 6 miesięczne – 1,45 %
  • 12 miesięczne – 1,95 %

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach w Banku objęte są gwarancją określoną w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym