I N F O R M A C J A

 

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy informuje że dniem 01-02-2018r

 wycofuje z oferty Banku

Lokatę systematycznego- oszczędzania  „ Dopłata”

Umowy Lokat systematycznego-oszczędzania  „Dopłata” zawarte do dnia 31-01-2018r

 obowiązują nadal na warunkach zawartych w umowie lokaty