Home Banking

Program Home Banking jest elementem systemu Novum Bank umożliwiającym korzystanie z usług bankowych bezpośrednio z siedziby klienta.

Cechy i funkcjonalność:

 • odseparowanie komputera klienta od systemu bankowego
 • pełne bezpieczeństwo po stronie banku i klienta
 • bezpieczeństwo przesyłanych informacji
 • minimalne wymagania sprzętowe u klienta
 • możliwość wprowadzenia wielu podpisów elektronicznych dla jednego klienta
 • obsługa wielu rachunków klienta
 • różnorodność dostępnych operacji (przelewy dowolne, ZUS, US)
 • przyjazna aplikacja po stronie klienta umożliwiająca przekazywanie dyspozycji, współpracy z dowolnym systemem finansowo księgowym
 • bezobsługową praca 24 godz. na dobę
 • pełna kontrola pracowników banku nad pracą systemu
 • prostota aplikacji i minimalne wymagania sprzętowe
 • śledzenie stanu rachunków
 • przesyłanie i odbiór informacji tekstowej

Internet Banking 

Internet Banking umożliwia klientowi obsługę posiadanych w Banku Spółdzielczym rachunków poprzez Internet.

Cechy i funkcjonalność:

 • dostęp do obsługi rachunku poprzez Internet Banking możliwy jest po podaniu identyfikatora i hasła znanego tylko klientowi banku. Hasło może być zmienione przez klienta w dowolnym momencie.
 • dostęp do wybranych rachunków
 • przegląd historii operacji rachunków
 • wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US
 • wykonywanie przelewów zdefiniowanych
 • zlecanie wykonywania przelewów z przyszłą datą realizacji
 • definiowanie zleceń stałych - również z indywidualnym harmonogramem
 • zakładanie i likwidacja lokat terminowych

Operacje wprowadzane przez Internet Banking są w czasie rzeczywistym rejestrowane w systemie bankowym na rachunku klienta. Podobnie zmiany wprowadzone na rachunku klienta przez bank, są natychmiast widoczne przy obsłudze poprzez Internet Banking. Ochrona transmitowanych danych oparta jest na nowoczesnych standardach ochrony przekazu informacji w Internecie. Dane przesyłane pomiędzy komputerem klienta i informatycznym systemem bankowym, przekazywane są w postaci zaszyfrowanej, przy użyciu protokołu SSL ze 128 bitowym kluczem szyfrującym. Szyfrowanie całości danych przesyłanych danych zapewnia gwarancję tajności ich transmisji.

Czynności związane z parametryzacją i definiowaniem przelewów wymagają podania dodatkowego kodu kontrolnego. Każdy klient otrzymuje indywidualną listę kodów. Każdy kod może być użyty tylko jeden raz. System informatyczny banku oddzielony jest od publicznego Internetu szeregiem "zapór ogniowych" oraz systemem serwerów komunikacyjnych. Nie ma potrzeby dołączania sieci lokalnej banku do Internetu co zwiększa bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego banku.

SMS Banking  

SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Usługa taka jest zgodna z aktualnymi tendencjami w świadczeniu usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez bank.

Cechy i funkcjonalność:

 • Informacje przekazywane na telefon klienta w postaci komunikatu SMS przekazywane są:
 • w odpowiedzi na SMS wysłany przez klienta do Banku,
 • w wyniku powstania operacji na rachunku klienta (parametrycznie można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Wn lub Ma),
 • codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia czy też tylko w te dni gdy saldo uległo zmianie.).

Komunikaty SMS mogą zawierać informacje o ostatnich operacjach (wyciąg), nazwę rachunku, bieżące saldo, kwotę wolnych środków, szczegóły wykonanej operacji. Możliwe jest zdefiniowanie prowizji pobieranych od klientów Banku za użytkowanie SMS Bankingu.