Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie  A VISTA

Bank otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowe dla osób fizycznych - w złotych polskich.

Rachunek umożliwia :

 

 • przechowywanie środków pieniężnych,

 • dokonywanie płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego czy polecenia zapłaty,

 • korzystanie z usługi SMS ( przesyłane  są do posiadacza rachunku raz dziennie, następnego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpiła zmiana salda i/lub wysokości wolnych środków na rachunku ),

 • oprocentowanie środków na rachunku A-vista  - 0,10 % w stosunku rocznym

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy / Konto ROR

  Bank otwiera i prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla osób fizycznych - w złotych polskich.

  Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe umożliwiają w szczególności:

 • przechowywanie środków pieniężnych,

 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • dokonywanie przelewów za granicę

 • korzystanie z kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,

 • dokonywanie płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego czy polecenia zapłaty,

 • łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom płatniczym VISA DEBIT

 • otrzymywanie informacji o stanie rachunku w formie - komunikatów SMS oraz telefonicznie na hasło,

 • wypłaty gotówki bez prowizji w ponad 3000 bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej: Bank BPS S.A., SGB oraz BGŻ SA i Planet cash4you na terenie całej Polski

 • oprocentowanie środków na rachunkach ROR  0,20 % w stosunku rocznym.

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy / Konto STUDENT

 • otwierane na czas trwania nauki w szkołach policealnych lub wyższych,

 • służy do przechowywania środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń, także zagranicznych,

 • umożliwia korzystanie z kredytu odnawialnego,

 • dostęp do bankowości elektronicznej: Internet Banking, SMS Banking,

 • międzynarodowa karta płatnicza Visa DEBIT,

 • brak prowizji za prowadzenie rachunku !!!