Rachunek bieżący lub pomocniczy

Bank otwiera i prowadzi rachunki bankowe bieżące i pomocnicze w złotych polskich, dla:

 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

 • jednostek samorządu terytorialnego,

 • organizacji społecznych m. in. stowarzyszeń, fundacji, parafii, itp.

  Rachunki bankowe umożliwiają:

 • przechowywanie środków pieniężnych,

 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych – także zagranicznych,

 • korzystanie z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym,

 • realizację zleceń stałych,

 • łatwy i bezpieczny dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom płatniczym VISA BUSINESS DEBIT

 • dostęp do bankowości elektronicznej (Internet Bank, system Home Banking oraz SMS Banking)

 • możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku telefonicznie na hasło,

 • wypłaty gotówki bez prowizji w ponad 3000 bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej: Bank BPS S.A., SGB oraz BGŻ SA i Planet cash4you na terenie całej Polski.