3D-Secure KARTOSFERA

Standard 3D-Secure jest dodatkowym zabezpieczeniem płatności kartą w Internecie i polega na tym, że każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty. Zwiększa to bezpieczeństwo posługiwania się kartą przy płatnościach internetowych.

Uprzejmie przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

Materiały przydatne w poruszaniu się po portalu https://www.kartosfera.pl/