Blue Cach

Usługa BlueCash umożliwia natychmiastowe przelewy między kontami w różnych bankach. Przelewy te są realizowane nawet w 15 sekund.

Przelewy BlueCash dokonywane mogą być w systemie Internet Banking lub w placówkach Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy.

Poniżej znajduje się lista banków, do których można wykonać przelew z wykorzystaniem Systemu Płatności BlueCash:

https://bluecash.pl/spbc/out

https://moje.bm.pl/#!/obslugiwane-banki