Lokaty

 • Lokata „Standard”                        

  Wygodny sposób na lokowanie wolnych środków na z góry określony przez klienta termin, zapewniając mu efektywne zagospodarowanie jego środków.

  • Termin: 3,6 lub 12 miesięcy
  • Klient decyduje na jaki okres chce zdeponować środki
  • Lokata odnawia się automatycznie na taki sam okres umowny
  • Możliwość deponowania tylko w walucie PLN
  • Wyższy dochód z tyt. odsetek niż na rachunku ROR
  • Możliwość zakładania wybranych lokat przez Internet (opcja dostępna dla Klientów Banku)
  • Klient może udzielić pełnomocnictwa lub dokonać dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
  • Oprocentowanie zmienne
  • Minimalna kwota założenia lokaty 500,00zł

  Depozyty w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny(zwany dalej BFG) zgodnie z ustawą z dn.14.XII.1994r.

  Więcej informacji www.bfg.pl.

  Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
  Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.
 • Lokata „Dopłata”

  Wyjątkowa lokata, którą można zwiększać przez możliwość dodatkowych dopłat w dowolnym czasie i w dowolnej kwocie. To elastyczny sposób na pomnażanie oszczędności.

  • Termin: 12 lub 24 miesiące
  • Klient decyduje na jaki okres chce zdeponować środki
  • Lokata odnawia się automatycznie na taki sam okres umowny
  • Możliwość deponowania tylko w walucie PLN
  • Wyższy dochód z tyt. odsetek niż na rachunku ROR
  • Możliwość zakładania wybranych lokat przez Internet (opcja dostępna dla Klientów Banku)
  • Klient może udzielić pełnomocnictwa lub dokonać dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
  • Oprocentowanie zmienne
  • Możliwość dobrowolnych dopłat w dowolnym czasie w minimalnej kwocie 100,00zł
  • Minimalna kwota założenia lokaty 500,00zł

  Depozyty w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny(zwany dalej BFG) zgodnie z ustawą z dn.14.XII.1994r.

  Więcej informacji www.bfg.pl.

  Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
  Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.

 • Lokata „Progresywna”

  Lokata, w której oprocentowanie rośnie z każdym miesiącem jej trwania.

  • Lokata nieodnawialna
  • Atrakcyjne oprocentowanie, które z każdym miesiącem wzrasta
  • Możliwość zerwania lokaty w dowolnym terminie jej trwania bez utraty odsetek naliczonych za pełne miesiące wg. skali progresywnej. Klient nie traci odsetek ale otrzymuje je w obniżonej wysokości 
  • Możliwość deponowania tylko w walucie PLN
  • Wyższy dochód z tyt. odsetek niż na rachunku ROR
  • Możliwość zakładania wybranych lokat przez Internet (opcja dostępna dla Klientów Banku)
  • Oprocentowanie stałe
  • Minimalna kwota założenia lokaty 500,00zł

  Depozyty w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny(zwany dalej BFG) zgodnie z ustawą z dn.14.XII.1994r.

  Więcej informacji www.bfg.pl.

  Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
  Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.

 • Lokata „Systematycznego Oszczędzania”    

  Lokata dedykowana dla Klientów, którzy cenią sobie systematyczne oszczędzanie na realizację swoich marzeń lub na nieprzewidziane sytuacje

  • Termin: 12 lub 24 miesiące 
  • Tylko dla klientów posiadających rachunek ROR w naszym Banku
  • Lokata odnawia się automatycznie na taki sam okres umowny
  • Możliwość deponowania tylko w walucie PLN
  • Wyższy dochód z tyt. odsetek niż na rachunku ROR
  • Możliwość zakładania wybranych lokat przez Internet (opcja dostępna dla Klientów Banku)
  • Oprocentowanie zmienne
  • Minimalna kwota założenia lokaty 100,00zł
  • Wymagane dopłaty miesięczne w minimalnej kwocie 50,00zł

  Depozyty w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny(zwany dalej BFG) zgodnie z ustawą z dn.14.XII.1994r.

  Więcej informacji www.bfg.pl.

  Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
  Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.

 • proc12