• Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia

  Ubezpieczenia

  Przydatne informacje

  Dane Agenta Ubezpieczeniowego

  Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy z siedzibą w Brzeźnicy, ul. Kalwaryjska 5,34-114 Brzeźnica.

  Numer Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych

  Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy zwany dalej „Bankiem” jest multiagentem ubezpieczeniowym, wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod nr RAU 11231492/A.

  Komisja Nadzoru Finansowego udziela informacji na temat wpisu do rejestru pośredników na wniosek złożony ustnie, pisemnie lub osobiście – w siedzibie urzędu, przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa lub za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej Komisji Nadzoru Finansowego

  Lista zakładów ubezpieczeń z którymi agent współpracuje
  • Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group,
  • Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group
  • Leadenhall Polska S.A.
  • Prevoir -Vie Groupe Prevoir SA Oddział w Polsce,

  Pracownik Banku wykonujący czynności agencyjne posiada indywidualne upoważnienie, uprawniające go do wykonywania tych czynności i jest zobowiązany okazać je Klientowi

  Wynagrodzenie agenta

  Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank otrzymuje od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne wyrażone procentowo lub kwotowo od wartości składki zapłaconej zakładowi ubezpieczeń przez klienta (ubezpieczającego). Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Bank nie pobiera wynagrodzenia od klienta. Dodatkowo, w razie spełnienia wymogów regulaminowych konkursu sprzedażowego, w którym Bank bierze okresowo udział, może uzyskać wynagrodzenie w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. Bank ma również możliwość wzięcia udziału w programach rozwoju i wsparcia zawodowego organizowanych przez i na koszt ubezpieczyciela.

  Reklamacje

  W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu zakładowi ubezpieczeniowemu, z którego produktem związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną wskazaną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego produktu bądź na stronie internetowej danego towarzystwa.

  Reklamację można złożyć :

  • Osobiście w formie pisemnej w placówce Banku lub listownie w formie pisemnej na adres placówki Banku.
  • Osobiście w formie ustnej podczas wizyty klienta w placówce Banku, Bank przekazuje przyjętą reklamację do odpowiedniego Zakładu ubezpieczeń.

  Bank informuje, że w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową istnieje możliwość złożenia reklamacji oraz skargi do Banku. Reklamacje niezwiązane z ochroną ubezpieczeniową są rozpatrywane przez Zarząd Banku lub osoby upoważnione przez Zarząd Banku. Można je składać:

  • osobiście w Centrali Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy lub w dowolnej placówce w/w Banku,
  • listownie na adres centrali Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy lub dowolnej placówce w/w Banku,
  • w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku lub za pośrednictwem formularza kontaktowego podanego na stronie internetowej,
  • faksem na numery centrali Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy lub placówce w/w Banku
  • ustnie – w przypadku braku możliwości złożenia reklamacji w formie pisemnej

  Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Bank w informacji przekazywanej osobie zgłaszającej Reklamację określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji zawiadamia się podmiot, który ją zgłosił w terminie, o którym mowa powyżej, w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika. Odpowiedź tę można dostarczyć pocztą elektroniczną na wniosek zgłaszającego Reklamację. Zgłaszający Reklamację jest uprawniony do złożenia odwołania od decyzji Banku w przedmiocie Reklamacji.

  Dodatkowe informacje zgodne z Ustawą o Dystrybucji Ubezpieczeń

  Bank nie posiada akcji ani udziałów wymienionych powyżej zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu jak również zakłady ubezpieczeń, z którymi Bank zawarł umowy agencyjne nie posiadają akcji i udziałów banku ,uprawniających co najmniej do 10% na Walnym Zgromadzeniu alko Zgromadzeniu Wspólników.

  Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

  ul. Kalwaryjska 5
  34-114 Brzeźnica

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Tel. 33 879 20 04

  Sekretariat - wew. 33

  Rachunki Detaliczne - wew. 32, 36, 39

  Rachunki Firmowe - wew. 52

  Kredyty Detaliczne - wew. 40, 51

  Kredyty Firmowe - wew. 43, 44

  Windykacja - wew. 41

  Księgowość - wew. 34, 35

  Bankowość Elektroniczna - wew. 42 lub 784 948 709; 784 948 754

  Godzinny pracy Banku:

  Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00
  środa od godz. 7:00 do godz. 17:00

  Kod SWIFT: POLUPLPR
  Nr IBAN: PL+NRB Klienta

  Punkt Obsługi Klienta w Spytkowicach

  ul. Zamkowa 12
  34-116 Spytkowice

  Tel. 33 879 18 13 lub 33 879 10 52

  Godzinny pracy POK:

  Od poniedziałku do piątku
  od godz. 7:00 do godz. 14:30

  Punkt Obsługi Klienta w Paszkówce

  ul. Pobiedr 20
  34-113 Paszkówka

  Tel. 33 879 05 00

  Godzinny pracy POK:

  Wtorek od godz. 7:30 do godz. 12:30

  Bankomaty

  Centrala (z funkcją wpłatomatu)
  ul. Kalwaryjska 5
  34-114 Brzeźnica
  Czynny całodobowo

  POK - Urząd Gminy
  ul. Zamkowa 12
  34-116 Spytkowice
  Czynny całodobowo

  Budynek Cafe Maja (z funkcją wpłatomatu)
  ul. Rynek 32
  34-116 Spytkowice
  Czynny w godzinach otwarcia "Cafe Maja"

  Dom Strażaka
  ul. Księdza Gołby 33
  34-116 Bachowice
  Czynny całodobowo

  Budynek OSP
  ul. Pobiedr 20
  34-113 Paszkówka
  Czynny całodobowo  Sesje Przelewów ELIXIR

  Godziny sesji przelewów przychodzących:

  8:00 - I sesja

  12:00 - II sesja

  14:30 - III sesja

  Godziny sesji przelewów wychodzących:

  10:30 - I sesja

  13:30 - II sesja

  14:40 - III sesja

  16:00 - IV sesja (we środy)

  Znajdziesz nas też tutaj