Promocja Kart Bankomatowych

Zasady promocji:

  • promocja obejmuje wnioski o wydanie kart bankomatowych złożone w okresie od 19.10.2020 r. - 31.12.2020 r.
  • wydanie karty bankomatowej - bez opłat
  • brak opłat za korzystanie z karty - do 30.06.2021 r.
  • brak wymogu minimalnego miesięcznego poziomu płatności bezgotówkowych - do 30.06.2021 r.
  • pozostałe opłaty zgodne z aktualnie obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji
  • możliwość zwrotu karty przed upływem terminu promocji. W tym przypadku Bank pobierze kwotę 3 zł tytułem zwrotu kosztu wytworzenia karty.
  • po upływie terminu promocji opłaty za korzystanie z karty pobierane są zgodnie z aktualnie obowiązującą w Banku Taryfą Opłat i Prowizji.