Ład Korporacyjny

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy informuje, że Uchwałą Zarządu Nr 22/2014 z dnia 16.12.2014 r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2014 z dnia 18.12.2014 r. przyjął i zobowiązuje się do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

Jednocześnie Zarząd Banku informuje o odstępstwach od wynikających z zasady proporcjonalności w przyjęciu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji nadzorowanych”.

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,19
WIBOR 3M - średnia 0,21
WIBOR 6M - średnia 0,25

 

KURSY WALUT

2021-06-15
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 3.7185
EUR 4.5027
CHF 4.1360
GBP 5.2369