Skip to main content

Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Gwarancjami BFG objęte są depozyty zgromadzone przez jedną osobę do wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO. Środki pieniężne zgromadzone w Banku, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził, traktowane są jako jeden depozyt.
Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio na stronie Funduszu: www.bfg.pl

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj