Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Gwarancjami BFG objęte są depozyty zgromadzone przez jedną osobę do wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO. Środki pieniężne zgromadzone w Banku, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził, traktowane są jako jeden depozyt.
Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio na stronie Funduszu: www.bfg.pl

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia 0,19
WIBOR 3M - średnia 0,21
WIBOR 6M - średnia 0,25

 

KURSY WALUT

2021-06-15
Obowiązuje od godziny 16:00
USD 3.7185
EUR 4.5027
CHF 4.1360
GBP 5.2369