Skip to main content

Historia banku

Według źródeł historycznych w byłym powiecie wadowickim istniały 32 Kasy Stefczyka a wśród nich:

  • Marcyporęba założona w 1907 r.
  • Bachowice założona w 1906 r.
  • Tłuczań założona w 1900 r.
  • Pobiedr założona w 1905 r.

W 1907 r. z inicjatywy ks. proboszcza Jana Matogi powstaje Spółka Oszczędności i Pożyczek, zarejestrowana uchwałą wydziału krajowego we Lwowie 27 VI 1907 r., a przyjęta do patronatu uchwałą tegoż wydziału 2 VIII 1907 r. W 1908 r. Zarząd Spółki składał się z przewodniczącego ks. Jana Matogi oraz 7 członków. Byli to m. in: Ignacy Siwek, Michał Czaja, Józef Garlej i Jędrzej Pernal. Funkcję kasjera pełnił organista Ludwik Knawa, a Rada Nadzorcza składała się z 8 członków, której przewodniczącym był pocztmistrz Wawrzyniec Leśniak. Członkami zaś tej Rady byli: Wincenty Gnojek, Antoni Pamuła i Józef Jaskiernia, Michał Hyla i inni. Nadzór nad tą spółką sprawowało Biuro Patronatu we Lwowie. Spółka Oszczędności i Pożyczek bardzo szybko się rozwijała i tak w 1907 r. liczyła 117 członków, w 1909 r – 242 członków. Czysty zysk w 1907 r. wyniósł 335 koron, a w 1909 – 1186 koron. W 1911 r. Spółka liczyła 300 członków. Jej siedziba znajdowała się na plebanii. Organizacja ta, nazywana również Kasą Stefczyka, pełniła bardzo pożyteczną funkcję - oferując niskie procenty (w 1908 r. wkłady oprocentowane były 4,5 %, a pożyczki 6 %) uchroniła wiele osób od lichwiarskich procentów pobieranych przez inne banki, przeważnie żydowskie. Spółka ta istniała aż do wybuchu II wojny światowej. Źródło: R. Kucharczyk "Ku pamięci przyszłym pokoleniom".

Siedzibą Kasy aż do 1950 r. był Dom Ludowy w Marcyporębie.

Na podstawie dekretu Ministra Skarbu o reformie bankowej z dnia 12 XI 1948 r. /Dz. U. R. P. Nr 52/ Walne Zgromadzenie Członków w dniu 25 VI 1950 r. przyjęło nowy Statut i nazwę ustaloną w/w dekretami tj. „Gminna Kasa Spółdzielcza w Brzeźnicy” z siedzibą w Brzeźnicy.

W 1957 r. dekretem o reformie bankowej Gminna Kasa Spółdzielcza w Brzeźnicy otrzymała nazwę „SOP” Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa, a w 1971 r. w wyniku zmian w statucie dokonano zmiany jej nazwy na „Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy”.

Wmurowanie Kamienia węgielnego.

W 1975 r. Bank na mocy ustawy został włączony w  strukturę państwowo-spółdzielczą BGŻ, który stał się centralą finansową i organizacyjną banków spółdzielczych, a od 1992 r. Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy wraz z 254 innymi bankami przyłączył się do struktury niezależnej, tj. do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego we Wrocławiu, który w wyniku połączeń przekształcił się w Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy działa na terenie: województwa małopolskiego.

Bank działa również na terenie powiatów: będzińskiego, bieruńsko–lędzińskiego, bielskiego, cieszyńskiego,  gliwickiego, lublinieckiego, myszkowskiego, rybnickiego, pszczyńskiego, raciborskiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego,  zawierciańskiego, żywieckiego  oraz miast na prawach powiatu: Bielsko - Biała, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno,  Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy,  Zabrze i  Żory.

Bank współpracuje z samorządami gmin: Brzeźnica i Spytkowice, wspiera finansowo niektóre imprezy sportowe i kulturalne, wspiera działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zaznaczając tym samym swoją obecność na terenie działania.   
Swoją ofertę  Bank kieruje do osób fizycznych, a także  do małych i średnich przedsiębiorstw oferując im dogodne warunki kredytowania, a tym samym wspierając ich rozwój.

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy jest BANKIEM  posiadającym wyłącznie kapitał polski.

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj