Skip to main content

Rozliczenia i umorzenia subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

28-10-2021

Rozpoczyna się proces rozliczenia i zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji dla Przedsiębiorstw z sektora Mikro i MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Firmy, które spełnią określone wymagania mogą liczyć na 100% umorzenia.

Rozliczenia Tarczy 2.0 będą odbywać się w trzech etapach.

W pierwszym etapie w bankowości elektronicznej Klienta zostanie udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu dla małych i średnich firm (MŚP). Proces ten rozpocznie się od 18 listopada 2021 r. i potrwa do 15 stycznia 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W drugim etapie to Mikroprzedsiębiorcy w swojej bankowości elektronicznej będą mieli udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Etap ten rozpocznie się od 19 stycznia i potrwa do 28 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.

W trzecim etapie - w kwietniu 2022 r. - PFR wyda przedsiębiorcom jedną z trzech decyzji, tj.:

  • decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
  • decyzję wzywającą do zwrotu całej subwencji albo
  • decyzję informującą beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia.

Proces rozliczania subwencji odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składany był wniosek o udzielenie wsparcia. W odróżnieniu od procesu rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia, a spłata subwencji finansowej będzie odbywać się na inny rachunek.

  

Rozlicznie Przedsiębiorców z sektora MŚP

W przypadku Przedsiębiorców z sektora MŚP warunkiem rozliczenia subwencji jest:

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. oraz
  • rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

Przedsiębiorcy we wniosku o subwencję co do zasady prognozowali przychody oraz koszty stałe za okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Dlatego też, w celu rozliczenia subwencji muszą podać rzeczywiste koszty stałe oraz wysokość przychodów dla tego okresu. Pomocny w wyliczeniu tej różnicy będzie specjalny kalkulator, z którego można skorzystać w formularzu rozliczenia. Beneficjent musi sprawdzić, czy  nastąpiła nadwyżka między wartością subwencji wyliczoną w oparciu o przewidywaną wartość kosztów stałych oraz wysokość spadku przychodów, a subwencją, którą otrzymaliby w oparciu o kwotę rzeczywistych kosztów stałych oraz rzeczywistą wysokość spadku przychodów. Jeśli taka nadwyżka występuje, beneficjent będzie musiał ją zwrócić do 31 stycznia 2022 r. na indywidualny rachunek wskazany w potwierdzeniu oświadczenia.

Ponadto, w celu poprawnego rozliczenia subwencji, przedsiębiorcy będą musieli załączyć do formularza oświadczenia o rozliczeniu pliki JPK w postaci xml wygenerowane z programu księgowego firmy (inny format nie zostanie przyjęty). W zależności od prowadzonej rachunkowości będą to pliki JPK_PKPIR lub JPK_KR. Należy przygotować osobne pliki za okres listopad-grudzień 2020 oraz styczeń-marzec 2021 r.

Należy pamiętać, że kwota wskazana w oświadczeniu o rozliczeniu nie musi równać się kwocie, która podlega zwrotowi na rzecz PFR. Jeśli przedsiębiorca częściowo spłacił subwencję przed terminem złożenia oświadczenia o rozliczeniu, powinien samodzielnie pomniejszyć kwotę wskazaną w oświadczeniu o wartość wszystkich dokonanych zwrotów w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 

Rozliczenie Przedsiębiorców z sektora Mikro

W przypadku Mikroprzedsiębiorców subwencja finansowa podlega całkowitemu zwolnieniu z obowiązku zwrotu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

  • nieprzerwanego utrzymania działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz
  • utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do liczby pracowników, na których otrzymał subwencję.

PFR sprawdzi te warunki automatycznie na podstawie danych z ZUS, dlatego przedsiębiorca nie załącza do wniosku żadnych dokumentów i zaświadczeń.

Formularz oświadczenia o rozliczeniu dla Mikroprzedsiębiorstw zawiera numer rachunku, na który przedsiębiorca może wpłacić pieniądze z subwencji, jeśli chce je zwrócić przed wydaniem decyzji przez PFR. Spłaty dokonane przez Mikroprzedsiębiorstwo przed dniem wydania decyzji przez PFR pomniejszają saldo subwencji do umorzenia.

 

Wymagane oświadczenia i inne informacje

  • Firmy, które w trakcie wnioskowania o subwencję nie dołączyły poprawnych dokumentów o umocowaniu, odnajdą w formularzach dodatkowe pole, tzw. oświadczenie retrospektywne. Zaznaczając je będą poświadczać, że były umocowane do złożenia wniosku o udzielenie subwencji. Oprócz złożenia tego oświadczenia muszą dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające umocowanie w ciągu 14 dni.
  • Firmy będą musiały potwierdzić w formularzu, że dokonały wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeśli nie zrobiły tego wcześniej,.
  • PKD, które beneficjent wpisuje w formularzu ma charakter informacyjny. Powinien on podać wiodące PKD firmy. Nie musi być ono związane z listą 54 kodów PKD, które warunkowały udział w programie.

Regulamin oraz niezbędne informacje o procesie rozliczania i umarzania subwencji dostępne będą na stronie www.pfr.pl.

 

Planowane szkolenia i informacje

Od listopada rozpoczną się szkolenia informacyjne dotyczące procesu umorzeń, o których informacje również będzie można znaleźć na stronie PFR. W razie pytań lub wątpliwości można też dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

 

WAŻNE

Przedsiębiorca będzie mógł zweryfikować poprawność pliku JPK załączanego do Oświadczenia o Rozliczeniu na stornie:

https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client

Brak świadomości o błędnym pliku JPK i konieczności złożenia po raz kolejny Oświadczenia będzie skutkować niezłożeniem Oświadczenia o Rozliczeniu i w konsekwencji brakiem umorzenia subwencji.

 

Do pobrania instrukcja składania oświadczenia o rozliczeniu Tarczy 2.0:

 

 

 

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

ul. Kalwaryjska 5
34-114 Brzeźnica

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 33 879 20 04

Sekretariat - wew. 33

Rachunki Detaliczne - wew. 32, 36, 39

Rachunki Firmowe - wew. 52

Kredyty Detaliczne - wew. 40, 51

Kredyty Firmowe - wew. 43, 44

Windykacja - wew. 41

Księgowość - wew. 34, 35

Bankowość Elektroniczna - wew. 42 lub 784 948 709; 784 948 754

Godzinny pracy Banku:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00
środa od godz. 7:00 do godz. 18:00

Kod SWIFT: POLUPLPR
Nr IBAN: PL+NRB Klienta

Punkt Obsługi Klienta w Spytkowicach

ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice

Tel. 33 879 18 13 lub 33 879 10 52

Godzinny pracy POK:

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 7:00 do godz. 14:30
środa od godz. 7:00 do godz. 17:00

Punkt Obsługi Klienta w Paszkówce

ul. Pobiedr 20
34-113 Paszkówka

Tel. 33 879 05 00

Godzinny pracy POK:

Wtorek od godz. 7:30 do godz. 10:00

Bankomaty

Centrala (z funkcją wpłatomatu)
ul. Kalwaryjska 5
34-114 Brzeźnica
Czynny całodobowo

POK - Urząd Gminy
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
Czynny całodobowo

Budynek Cafe Maja (z funkcją wpłatomatu)
ul. Rynek 32
34-116 Spytkowice
Czynny w godzinach otwarcia "Cafe Maja"

Dom Strażaka
ul. Księdza Gołby 33
34-116 Bachowice
Czynny całodobowo

Budynek OSP
ul. Pobiedr 20
34-113 Paszkówka
Czynny całodobowoSesje Przelewów ELIXIR

Godziny sesji przelewów przychodzących:

8:00 - I sesja

12:00 - II sesja

14:30 - III sesja

Godziny sesji przelewów wychodzących:

10:30 - I sesja

13:30 - II sesja

14:40 - III sesja

16:00 - IV sesja (środa)

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj