SMS Banking

Usługa SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta. Usługa taka jest zgodna z aktualnymi tendencjami w świadczeniu usług bankowych i w znacznym stopniu uatrakcyjnia produkty dostarczane przez Bank.

Informacje przekazywane na telefon klienta w postaci komunikatu SMS przekazywane są:

  • w odpowiedzi na SMS wysłany przez klienta do Banku,
  • w wyniku powstania operacji na rachunku klienta (można określić czy SMS jest wysyłany po każdej operacji, po operacji Wn lub Ma),
  • codziennie o określonej porze (można określić czy każdego dnia, czy też tylko w te dni, gdy saldo uległo zmianie).

Komunikaty SMS mogą zawierać informacje o ostatnich operacjach (wyciąg), nazwę rachunku, bieżące saldo, kwotę wolnych środków, szczegóły wykonanej operacji.